confidential-logo_1280Като изряден пощенски оператор, спазващ българските закони и уважаващ интересите на своите клиенти, Европът гарантира опазване на тайната на кореспонденцията, която обработва.

Благодарим ви за доверието, с което ни предавате за обслужване ценните си пратки. Считаме, че за вас е важно да знаете, че ние:

няма да предоставим информация за вашите лични данни на трети лица, освен по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да предоставим справки и информация за пощенските пратки и съдържанието им, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, или по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да предоставим информация за пощенския трафик между отделни лица, освен по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да предадем пратките на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен при основателно съмнение за поставени в пощенската пратка забранени предмети или вещества, или по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство;

няма да oтворим пощенски пратки, освен с писмено съгласие на подателя или получателя, при основателно съмнение за поставени в пощенската пратка забранени предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи, в съответствие с действащото законодателство.

Европът-2000 АД е регистрирано като Администратор на лични данни с Удостоверение № 1556/ 01.02.2011г.