Приоритетна доставка

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че допълнителната ни услуга Приоритетна доставка е достъпна за вас в пълния си обем. С тази опция Европът ви дава възможност да посочите час, до който вашата пратка да бъде предадена на получателя в населено място, включено в първа зона на актуалната ни тарифа.

Може да научите още за услугата тук.