Европът 24.05.2020Просветители български,

Европът ви поздравява в светлия ден, в който възхваляваме делото на братята Кирил и Методий! Бъдете все тъй неуморни и отдадени на знанието и книжовността! Привличайте към науката и укрепвайте духа!

Благодарим ви! Приемете нашата признателност!

Всеки наш успех тръгва от Аз, Буки, Веди!