УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТАКСА „ГОРИВО”

  • Определянето на такса „Гориво” става еднократно за текущия месец, на база официално обявената цена на дребно за литър дизелово гориво в последния ден на предходния месец.
  • Размерът на такса „Гориво” за текущия месец и начинът й на формиране се публикуват на сайта www.evropat.bg.
  • Такса „Гориво” е валидна в рамките на календарния месец, за който е определена.

Крайната цена на куриерската услуга се формира по следния начин:

Крайна цена = обща цена на всички посочени в товарителницата услуги + такса „Гориво”

ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ТАКСА „ГОРИВО”

  • В зависимост от цената на дребно за литър дизелово гориво, таксата ще бъде:
Цена на литър горивоТакса „Гориво“
До 1,99 лв.5.00%
2,00 лв. – 2,09 лв.7.00%
2,10 лв. – 2,19 лв.8.00%
2,20 лв. – 2,29 лв.9.00%
2,30 лв. – 2,39 лв.10.00%
2,40 лв. – 2,49 лв.11.00%
2,50 лв. – 2,59 лв.11.50%
2,60 лв. – 2,69 лв.12.00%
2,70 лв. – 2,79 лв.12.50%
2,80 лв. – 2,89 лв.13.00%
2,90 лв. – 2,99 лв.13.50%
3,00 лв. – 3,09 лв.14.00%
3,10 лв. – 3,29 лв.14.50%
3,30 лв. – 3,39 лв.15.00%
3,40 лв. – 3,59 лв.15.50%
3,60 лв. – 3,79 лв.16.00%
3,80 лв. – 3,89 лв.16.50%
3,90 лв. – 3,99 лв.17.00%
Над 3,99 лв.+1% за всеки 0,10 лв./ литър увеличение

 

Определяне на такса „Гориво“ от 01.12.2016г.