Такса “Магазинаж” се начислява за всеки работен ден съхранение на пратка в склад или офис на “Европът-2000”АД след седмия работен ден.

Цената на допълнителната услуга е, както следва:

 

 

* ТАКСА “МАГАЗИНАЖ”

 

без ДДС

 

с ДДС

 

Начислява се след 7-я работен ден на брой пратка за всеки следващ работен ден престой

 

4,17 лв./работен ден

 

5,00 лв./работен ден