office@evropat.com 0 700 10 717 ул. Георги Трингов 6

РАЗДЕЛ І

ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С тези Общи условия на договора между „Европът-2000” АД, наричано по-долу ОПЕРАТОР, и неговите потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги.

2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и за ПОТРЕБИТЕЛЯ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях, ако е сключен такъв.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ могат да бъдат всички физически и юридически лица, еднолични търговци, земеделски производители.

4. С подписа си върху товарителницата на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им.

0
Съобщение
Съжаляваме, но в момента не сме на линия. Оставете ни съобщение и ще се свържем с Вас при първа възможност.
* Името Ви
* Email
* Телефон
* Опишете причината, поради която се свързвате с нас.
Чат
Имате въпроси? Тук сме, пишете ни!
* Името ви
* Email
На линия сме.